Sopimusehdot

1. Titan24 Liikuntakeskukselle on kalenterikuukauden irtisanomisaika.

2. Liittymis- ja vuosimaksuja ei ole.

3. Asiakas treenaa ja käy ohjatuilla tunneilla omalla vastuulla.

4. Asiakkaalla on oikeus tuoda vastikkeetta ystävä vieraaksi salille vastaanoton aukioloaikoina. Saman vieraan voi tuoda vastikkeetta yhden kerran. Vieraan tulee täyttää klubin vieraskortti. Asiakas on vastuussa siitä, että hänen vieraansa noudattaa klubin sääntöjä.

5. Avainkortti on henkilökohtainen ja se on oltava aina mukana tultaessa klubille. Asiakkaan on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä. Avainkortin katoamisesta on ilmoitettava klubin henkilökunnalle. Avaimella ei saa päästää ulkopuolisia kuntokubille, eikä avainta saa lainata ulkopuoliselle.

6. Sääntörikkomuksista asiakkuus voidaan irtisanoa välittömin seurauksin. Mahdollisia etukäteen suoritettuja maksuja ei makseta takaisin. Avainkortin väärinkäytöstä perimme 250€ sakkomaksun.

7. Titan24 Liikuntakeskus on velvollinen ilmoittamaan asiakkaalle arvonlisäveromuutoksen tai mahdollisten muiden viranomaistoimien hinnoissa aiheuttamista muutoksista vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtämistä asiakkaan maksettaviin hintoihin.

8. Maksujen viivästyessä on salilla oikeus periä asiakkaalta korkolain mukainen viivästyskorko ja muistutusmaksu. Mikäli lasku joudutaan siirtämään perintään, maksaa asiakas kohtuulliset perintäkulut.

9. Asiakkaalla on oikeus olla vastaanottamatta liittymislahjoja.

10. Yrityssopimustapauksissa sopijaosapuolet ovat Titan24 Liikuntakeskus ja asiakas yksityishenkilönä. Yritys korvaa asiakkaan harjoittelusta yrityssopimuksessa määritellyn määrän. Mikäli asiakas eroaa yrityssopimuksen alaisesta työpaikastaan tai yritys lopettaa yrityssopimuksen mukaisen osuuden maksamisen on asiakas viimekädessä vastuussa maksusuorituksista.

11. Ennakkoilmoituksena suoraveloituksesta toimii tämä asiakassopimus johon on merkitty kausittaisen veloituksen euromäärä ja erääntymispäivä. Asiakas voi pyytää yritykseltä vuosittain listan, jossa on merkitty koko kalenterivuoden suoraveloituspäivät